Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea nr.1027/2014,

Centrul Scolar de Educatie Incluziva „Sfantul Stelian” Costesti

Organizează concurs pentru ocuparea unui post de ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR

Postul de șofer face parte din categoria personal nedidactic și se încheie contract pe perioadă nedeterminată. Concursul va consta în următoarele probe:

  • Probă scrisă, 26.08.2021, ora10,00 ,CSEI „Sf.Stelian” Costesti;
  • Probă practică ,30.08.2021, ora10,00, CSEI „Sf.Stelian” Costesti;
  • Interviu, 31.08.2021, ora 10,00, CSEI „Sf.Stelian” Costesti;

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 30.07.2021 –   12.08.2021, între orele 9,00–13,00,   la secretariatul CSEI „Sf.Stelian” Costesti, aflat pe str. Morii, nr.7A, loc. Costesti, județul Arges. Informații suplimentare se pot obține de la Secretariatul unității, telefon: 0248673398.